پاورپوینت نظریه سازنده گرایی یا ساختن گرایی

نظریه سازنده گرایی


دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :


نظریه سازنده گرایی یا ساختن گرایی : دانش آموز خوددانش راتولیدمی نماید وعلم آموزی می کند. روش اجرای نظریه سازنده گرایی: 1- استفاده از مثال های ملموس :( شروع فعالیت با مثال های قابل لمس ) 2- شخصی کردن : فعالیت ها درسطح مجسم باشد ونه درسطح انتزاعی ) 3- همحسی فکری: ( ما به عنوان معلم همواره به خاطر داشته باشیم که کودکان چه فکر می کنند وچگونه می اندیشند). 4- تعامل: ( تعامل بین معلم وشاگرد باعث تشخیص سوء تفاهم های ادراکی دانش آموزان توسط معلم می شود نظریه یادگیری گانیه: 1- یادگیری علامتی 2- یادگیری محرک – پاسخ : یادگیری آزمایش وخطایی واز نوع شرطی شدن می باشد.(بازکردن قفل درکلاس) 3- یادگیری زنجیره ای : ترکیبی از چندیادگیری محرک – پاسخ وبا توالی مشخص می باشد ( مثل : شوت زدن توپ ) 4- یادگیری تداعیهای کلامی : ( محرک وپاسخ ها لفظی وکلامی هستند) 5- یادگیری تمیز دادن : دربرابر دومحرک متفاوت ، پاسخ های متفاوت می دهد. 6- یادگیری مفهوم: یک دسته از اشیاء با مشخصات همانند را دریک گروه قرار می دهد. 7- یادگیری قواعد: شامل چند مفهوم که دررابطه خاصی باهم قراردارند.( مساحت مستطیل برابراست با طول ضربدر عرض) 8- یادگیری حل مسئله : از برخی قواعد می توان رابطه تازه ای بین مفاهیم پیداکرد.( با داشتن مساحت مستطیل و طول می توان عرض را به دست آورد). راهکارهای تدریس برای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری : 1- استفاده از نمونه های عینی 2- نگرفتن امتحان بدون آمادگی قبلی و دادن زمان بیشتر برای انجام تکالیف 3- ایجادتغییر درنحوه تدریس ( شرح دادن درس بصورت شفاهی برای کودکان خوانش پریشی ، 4- تقویت مهارت ی خواندن ونوشتن . انواع روش تدریس : 1- توضیحی 2- سخنرانی 4- اکتشافی 5- روش حل مسئله 6- روش مباحثه 7- روش پرسش وپاسخ – نمایشی - آزمایشی

فرمت فایل پاورپوینت می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

استارت فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید